Услуги

Solar Solution
Solar Solution
Дистрибуция

Солар Солюшън е дистрибутор за България на някои от най-големите и утвърдени производители на соларни панели Longi Solar, Jinko Solar, Ulica Solar, Dah Solar и съответно на водещите производители на мрежови и хибридни инвертори Huawei и Goodwe. Разполагаме със собствена алуминиева конструкция за фотоволтаични панели, подходяща за наземен монтаж, както и с варианти, подходящи за всички типове покриви. Предлагаме високоефективни батерии и цялостни решения за съхранение на чиста енергия от ВЕИ. Доставяме директно от компаниите производители, което от своя страна означава, че всеки един компонент, доставен от нас, разполага с гаранция и сертификати за произход и качество. Богатият асортимент компоненти на склад от своя страна дава на нас и нашите партньори максимално кратки срокове за доставка. Разполагаме с екип от технически консултанти, които са готови да съдействат при избора, монтажа и настройките на предлаганото от нас оборудване.

Проектиране на фотоволтаични централи

Предлагаме цялостно проектиране на фотоволтаични централи (ФЕЦ), което се състои от:

 1. Прединвестиционно проучване което включва:
  • Избор на подходящи соларни панели, соларен инвертор и конструкция за ФЕЦ.
  • Оптимално ситуиране на соларните панелите спрямо конкретното местоположение и нужди на клиента.
  • Изготвяне на прогнозно количество на производство на електроенергия по месеци.
  • Изготвяне на прогнозно количество на приходи на месечна база спрямо фиксирана или борсова изкупна цена.
 2. Изготвяне на идеен проект, необходим за получаване на становище за условията за присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала към електроразпределителната мрежа.
 3. Изготвяне на проект част Електрическа.
 4. Изготвяне на проект част Конструктивна.
 5. Изготвяне на проект част Архитектура.
 6. Изготвяне на проект част Геодезия.
 7. Изготвяне на проект част ПБЗ.
 8. Изготвяне на протоколи необходими за узаконяване на
Solar Solution
Фотоволтаични централи за бизнеса

За производствените предприятия предлагаме най-подходящия вариант, който е мрежовата фотоволтаична централи, тук е много важно правилното оразмеряване на централата спрямо почасовото и сезонно потребление на предприятието като целта е покриването на максимално голяма част от консумацията. В допълнение отново е възможна опцията за продажба на излишната произведена електроенергия. Едно такова решение би смогнало за по-добра калкулация на производствените разходи и намаляване на себестойността на продукта без намаляване на качеството му.

Фотоволтаични централи за продажба на електроенергия

Предлагаме проектиране и изграждане и поддръжка на соларни централи, които отдават цялата произведена енергия към мрежата за продажба свободен пазар. При високите изкупни цени на електроенергия една така централа е чудесна инвестиция на парите ви, като в повечето случаи възвръщаемостта е под 5 години.

Solar Solution
Solar Solution
Поддръжка и мониторинг

Предлагаме дистанционен мониторинг на всяка изградена от фотоволтаична централа, чрез който следим ежедневно работата й. Той както и периодичните огледи на място и поддръжка гарантират максимално висок добив и дълъг живот.

Периодична поддръжка и бърза реакция при евентуална авария на изградените от нас фотоволтаични системи. По този начин гарантираме максималния добив от соларните системи на нашите клиенти.