Фотоволтаични Панели

Longi LR5 545HIH

Цена: 158.76 лв.

Ulica Solar UL-550M-144HV

Цена: 183.26 лв.

DAH solar DHM-72L9-450W

Цена: 176.40 лв.

Jinko JKM575N-72HL4-V

Цена: 180.00 лв.

Jinko JKM480N-72HL4-V

Цена: 150.53 лв.

Какво представлява соларният панел?

Соларните панели събират слънчевата енергия и я превръщат в електричество. Типичният соларен панел е изграден от множество фото клетки, които са съставени отслоеве силиций.

Когато слънчевите лъчи попаднат върху повърхността на панела, се появава насочено движение на електрони (електричен ток).

Целият процес се нарича фотоволтаичен ефект, по тази причина соларните панели също са известни като фотоволтаични панели (PV panels). Типичният соларен панел съдържа 60, 72 или 90 слънчеви клетки.

Четирите главни типа соларни панели налични на пазара са: монокристални, поликристални, PERC и тънкослойни панели.

Монокристални соларни панели – познати още като еднокристални панели са направени от чист силициев кристал, който е отрязан на няколко слоя. Поради това, че са изградени само от чист силиций, лесно могат да бъдат разпознати по черния цвят. Този тип панели заемат най-малко място и имат най-дълъг живот, заради чистия материал, от който са произведени. Въпреки това, за да се произведе един панел, е необходимо голямо количество силиций, което прави монокристалните панели по-скъпи.

Поликристални соларни панели – както се подразбира от името, за направата на тези панели се използват различни видове силиций. Силициевите фрагменти се претопяват и изливат в квадратни форми. Това прави този тип панели по-достъпни, тъй като почти не остава излишен материал. Въпреки че това ги прави по-малко ефективни, тъй като чистотата на силиция е по-ниска от тази на монокристалните панели. Също така те имат по-малка топлоиздръжливост, което означава, че са по-малко ефективни в среди с висока температура.

Панели (PERC) са подобрение на монокристалните клетки. Тази сравнително нова технология добавя слой в задната страна на клетката, което повишава производителността по няколко начина:

● Отразява светлината обратно в клетката, като така увеличава количеството на соларната радиация, която се абсорбира.
● Този тип панели – по-малки на размер, позволяват събирането на по-големи количества енергия и са идеални за ограничени пространства.
● Малко по-скъпи са от обикновените панели, поради допълнителните материали, които са необходими, предлагат по-ниска цена за ват, благодарение на по-високата производителност.