Huawei SUN 2000-100KTL-M2

Входни DC характеристика
Максимална PV мощност 110 000 WP
Максимално входно напрежение 1 100 V
MPPT обхват 200 V – 1 000 V
Минимално захранващо напрежениe 200 V
Номинално входно напрежение 720 V @480 Vac, 600 V @400 Vac, 570 V @380 Vac
Максимален входен ток на MPPT 26 A
Максимален ток на късо съединение на MPPT 40 A
Брой MPP тракери 10
Брой входни Стрингове на тракер 20
Изходни AC данни
Номинална изходна мощност 100 000 W
Номинално изходно напрежение 480 V/ 400 V/ 380 V, 3W+(N)+PE
Номинална изходна честота 50/60 Hz
Максимален изходен ток 133.7 A 480 V, 160.4 A 400 V, 168.8 A 380 V
Ефективност 98,8%
Обща информация
Тегло 90 kg
Размери 1,035 x 700 x 365 mm
Дисплей LED indicators; integrated WLAN + FusionSolar APP
Комуникация RS485, WLAN via inverter built-in WLAN module Ethernet via Smart Dongle-WLAN-FE (Optional); 4G / 3G / 2G via Smart Dongle-4G (Optional)
Степен на защита IP66

ПРОМОЦИОНАЛНА ЦЕНА: 10 500 8 900 ЛВ БЕЗ ДДС

За фирмата производител

Основан през 1987 г., Huawei е важен глобален доставчик на информационни и комуникационни технологии и инфраструктура за интелигентни продукти. Целта на Huawei е да доставя цифрови данни на всеки човек, семейство и организация, така че всичко в света да е свързано и интелигентно. С повече от 30 години опит в цифровите информационни технологии, Huawei предоставя водещи интелигентни фотоволтаични решения. Huawei също така комбинира много от най-новите информационни и комуникационни технологии с фотоволтаици, за да оптимизира производството на енергия, правейки слънчевите електроцентрали ефективни, безопасни и надеждни, с интелигентно управление и поддръжка и поддръжка на мрежата, полагайки основата на слънчевата енергия да се превърне в основна енергия източник. Въз основа на концепцията за „оптимална цена на енергия и активна безопасност“, Huawei въвежда подобрени решения за своите клиенти.Huawei захранва милиони хора и стотици индустрии по целия свят, като увеличава използването на слънчева енергия.