GOODWE GW5000DNS

Входни данни
Максимална DC мощност 6500 W
Максимално входно напрежение 600 V
Максимален ток на MPPT 11/11 A
Максимален ток на късо съединение на MPPT 13.8 A
MPPT обсег на напрежение 80 – 550 V
Стартово напрежение

120V

Входно напрежение 360V
Макс. брой входове 1
Брой MPP Тракери 2
Изходни данни
Работна мощност 5000W
Макс. АС работна мощност 5000 VA
Макс. AC Активна мощност (cosφ=1) 5000 W
Работно напрежение 220V/230V
Работна AC мрежова честота 50/60 HZ
Максимален ток 23 A
Регулируем фактор на мощността 0.8 LG … 0.8 LD
Макс. хармонични смущения <3%
Защити
DC разединител ДА
Защита от работа в островен режим ДА
AC защита от висок ток ДА
DC защита от висок ток ДА
DC защита от обратен поляритет ДА
Мониторинг за грешка в стринговете ДА
Мониторинг на изолацията ДА
Residual Current Detection ДА
Комуникация
Дисплей LCD LED
WiFi ДА
RS485 ДА
USB ДА

Ефективност: 97,8%

ЦЕНА: 1790 лв. без ДДС