GOODWE GW30K

Входни данни
Максимална DC мощност 39000 W
Максимално входно напрежение 1000 V
Максимален ток на MPPT 25A/25A/25A
Максимален ток на късо съединение на MPPT 31.3A/31.3A/31.3A
MPPT обсег на напрежение 200-950 V
Стартово напрежение

180V

Входно напрежение 600V
Макс. брой входове 2/2/2
Брой MPP Тракери 3
Изходни данни
Работна мощност 30000 W
Макс. АС работна мощност 33000 VA
Макс. AC Активна мощност (cosφ=1) 30000 W
Работно напрежение 400,4V
Работна AC мрежова честота 50/60 HZ
Максимален ток 48 A
Регулируем фактор на мощността 0.8 LG … 0.8 LD
Макс. хармонични смущения <3%
Комуникация
Дисплей LCD LED
WiFi ДА
RS485 ДА
USB ДА
Защити
DC разединител ДА
Защита от работа в островен режим ДА
AC защита от висок ток ДА
DC защита от висок ток ДА
DC защита от обратен поляритет ДА
Мониторинг за грешка в стринговете ДА
Мониторинг на изолацията ДА
Residual Current Detection ДА

ЦЕНА : 3799 лв без ДДС