GOODWE GW5000DT

Входни данни
Максимална DC мощност 7500 W
Максимално входно напрежение 1000 V
Максимален ток на MPPT 12.5/12.5 A
Максимален ток на късо съединение на MPPT 15.6 A/15,6 A
MPPT обсег на напрежение 160 V
Стартово напрежение 210-850 V
Входно напрежение 360 V
Макс. брой входове 1/1
Брой MPP Тракери 2
Изходни данни
Работна мощност 5000 W
Макс. АС работна мощност 5500 VA
Макс. AC Активна мощност (cosφ=1) 5000 W
Работно напрежение 400 V
Работна AC мрежова честота 50/60 HZ
Максимален ток 8 A
Регулируем фактор на мощността 0.8 LG … 0.8 LD
Макс. хармонични смущения <3%
Защити
DC разединител ДА
Защита от работа в островен режим ДА
AC защита от висок ток ДА
DC защита от висок ток ДА
DC защита от обратен поляритет ДА
Мониторинг за грешка в стринговете ДА
Мониторинг на изолацията ДА
Residual Current Detection ДА
Комуникация
Дисплей LCD LED
WiFi ДА
RS485 ДА
USB ДА

ЦЕНА : 2099 лв без ДДС