GoodWe

Инверторите са системи, които преобразуват правият ток DC, произведен от фотоволтаичните модули в променлив ток AC. Те могат да бъдат монофазни или трифазни,съответно 220V или 380V. Мрежовите инвертори (On grid) се използват когато има изградена електрическа инсталация, основно в 2 случая:

  • За собсвени нужди през светлата част на денонощието,когато основното потребление е през деня. Този тип система силно за препоръчва за производствени предприятия и цехове.
  • За продажба на електроенергия (ЕРП за задължени да изпупуват на преференциални цени до 30 KWp за юридически и до 5KWp за физически лица.

GOODWE GW5000DT

Цена: 2 099 лв.

GOODWE GW5000D-NS

Цена: 1 330 лв.

GOODWE GW5K-ET хибрид

Цена: 3 300 лв.

GOODWE GW10KT-DT

Цена: 2 275 лв.

GOODWE GW10K-ET хибрид

Цена: 3 840 лв.

GOODWE GW15KNDT

Цена: 2 699 лв.

GOODWE GW20KT-DT

Цена: 3 060 лв.

GOODWE GW30K

Цена: 3 799 лв.

GOODWE GW30K-MT

Цена: 3 660 лв.

GOODWE GW50KN-MT

Цена: 5 460 лв.

GOODWE GW60KN-MT

Цена: 5 690 лв.

GOODWE GW80K-MT

Цена: 6 590 лв.