GoodWe

Huawei SUN 2000-3KTL-L1

Цена: 2 200 лв.

Инверторите са системи, които преобразуват правият ток DC, произведен от фотоволтаичните модули в променлив ток AC. Те могат да бъдат монофазни или трифазни,съответно 220V или 380V. Мрежовите инвертори (On grid) се използват когато има изградена електрическа инсталация, основно в 2 случая:

  • За собсвени нужди през светлата част на денонощието,когато основното потребление е през деня. Този тип система силно за препоръчва за производствени предприятия и цехове.
  • За продажба на електроенергия (ЕРП за задължени да изпупуват на преференциални цени до 30 KWp за юридически и до 5KWp за физически лица.