Соларни инвертори

Мрежови инвертор – това е стандартен най-често използван инвертор за изграждане на централа както за собствени нужди така и за продажба на енергия. При този тип инвертори енергията се генерира на момента и не се складира в акумулатори а се използва на веднага или се отдава към електро разпределителното дружество с цел продажба. 

Хибриден инвертор – това е интелигентен инвертор който съчетава и контролира енергията от мрежата, енергията от фотоволтаичните панел и складираната енергията от акумулаторите. По този начин контролирана, енергия се оползотворява по най – ефективният начин за да предоставя непрекъснато захранване за дома или индустрията  без прекъсване. Подходящ е за както за собствена консумация на вече изградена инсталация вързана към мрежата така и за обекти които са не електрифицирани отдалечени и нямат възможност за свързване към доставчик на ток .