Инвертори

Соларните инвертори се разделят на три категории: мрежови, off-grid и хибридни инвертори.

Мрежови инвертори – съвместими с фотоволтаични системи, свързани към мрежата. Основната им роля е превръщането на правия ток(DC) в променлив ток(AC).
Off-grid инвертори – основният компонент на off-grid соларни системи e преобразуването на правия ток в променлив.
Хибридни инвертори – Работи както с фотоволтаични системи, включени в мрежата, така и с off-grid системи.

Каква е разликата между трите вида соларни инвертори?
След като вече знаем, че всеки вид соларна система има нужда от конкретен вид инвертор, нека разберем ключовите разлики между трите типа.

Мрежови инвертори: Този тип инвертори са задължително свързани към мрежата, като имат допълнителна защитна функция. Тази функция изключва инвертора и при спиране на захранването от мрежата.

Off-grid инвертори: Този тип инвертори не се свързват към мрежата и се използват на места, където няма захранване. Те задължително работят с акумулаторни батерии, което позволява на произведената ел. енергия да бъде съхранявана.

Хибридни соларни инвертори – комбинация от другите два типа инвертори. Те работят като on-grid инвертори като също имат опция за отдаване на излишната енергия в мрежата, но имат и опция за добавяне на батерии, което отново позволява съхранение на ел. енергия за късните часове на денонощието или при отпадане на мрежата.